Don’t give up steunt FloJa Malawi

19 maart 2019

FloJa Malawi is een van de eerste stichtingen die we vanuit Don’t give up in 2017 steunden. Het mooie werk dat ze voor de jonge kinderen in Malawi doen en de bevlogenheid van de betrokken mensen maakt dat we deze stichting een warm hart toedragen. Inmiddels steunen we FloJa Malawi voor het derde jaar en zijn we trots dit te mogen en kunnen doen.

Over FloJa Malawi
FloJa biedt ongeveer 85 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar kleuter- en basisonderwijs. Dit wordt verzorgd door 5 juffen en meesters die in het dorp of de omgeving van Ngara wonen. De ‘FloJa’-kinderen die vanaf hun 6e naar de Primary school in Ngara gaan, krijgen van FloJa hun uniform en schoolspullen en komen nog 2 jaar iedere middag voor bijscholing bij de foundation.

De foundation wordt gerund door 15 betrokken en zorgvuldig geselecteerde Malawiaanse medewerkers. Door de verantwoordelijkheid te delegeren en het (onder minimaal toezicht) zelfstandig laten functioneren van deze medewerkers, verdienen ze een eerlijk salaris en wordt gezorgd voor aansluiting op de culturele gewoonten van de bevolking. Door deze kleinschalige aanpak ontstaan lokale initiatieven, die de samenleving en economie in het Noorden van Malawi stuwen.

Paulien, Andre en een groep schoolkinderen. Bron: flojamalawi.nl


Bijdrage Don’t give up
Andre en Paulien zijn een Nederlands stel dat Floja Foundation runt. Na een persoonlijke kennismaking met hen was direct hun enthousiasme en bevlogenheid merkbaar.

Vanuit Don’t give up vinden we het belangrijk om steun te verlenen die een blijvende impact heeft. De ontwikkeling van jonge kinderen is daar in dit geval letterlijk een schoolvoorbeeld voor. De kennis en vaardigheden die kinderen opdoen, nemen zij mee voor de rest van hun leven.

Om de ontwikkeling van kinderen ook na hun kleuterjaren te blijven stimuleren, draagt Stichting Don’t give up jaarlijks bij met een financiële bijdrage. Dit geeft FloJa Malawi mede de mogelijkheid om hun vijfjarenplan vorm te geven en de Ngara Primary School te verbeteren. Op deze manier kunnen kinderen zich ook na de kleuterklassen blijven doorontwikkelen.

We bewonderen het mooie werk dat alle mensen van FloJa Malawi doen en wensen Andre, Paulien en alle betrokken medewerkers in Malawi veel succes bij hun projecten en uitdagingen!