Strategie

De missie van Stichting Don’t give up is het beschermen van de natuur, het bevorderen van duurzaamheid en het verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen, zowel in Nederland als daarbuiten. Om invulling te geven aan deze missie is de volgende statutaire doelstelling bepaald:

  1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten op het gebied van natuurbescherming, het bevorderen van duurzaamheid en het bevorderen van het welzijn van jonge mensen alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    1. het initiëren, uitvoeren en bekostigen van projecten ten behoeve van de in lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling;
    2. het doen van giften aan stichtingen en andere (rechts-)personen ter uitvoering en/of bekostiging van projecten van derden die aansluiten bij de in lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling.
  3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
  4. Het beloningsbeleid is erop gericht dat Stichting Don’t give up zo min mogelijk algemene kosten heeft. Hierdoor is het mogelijk een zo groot mogelijk aandeel van de opbrengsten in te zetten voor de doelen van Don’t give up. Onderdeel hiervan is dat bestuursleden geen vergoeding krijgen anders dan een vergoeding voor de gemaakte reis- en andere onkosten.