Over Stichting Don’t give up

Stichting Don’t give up is opgericht in 2016 en heeft als doel het beschermen van de natuur, het bevorderen van duurzaamheid en het verbeteren van de ontwikkelkansen van jonge mensen. Projecten die in het kader van deze doelstelling worden gesteund kunnen zowel in Nederland worden uitgevoerd als daarbuiten. De geselecteerde projecten worden primair gesteund met een financiële bijdrage, maar in voorkomende gevallen kan ook de kennis en kunde van de bestuursleden en van andere betrokkenen bij de Stichting worden ingezet.